REFERENCJE

Opinie klientów na temat naszej firmy.

Jarosław,
dnia 14.10.2020

Firma Apis Polska Sp. z o.o. w Jarosławiu przy ulicy 3-go Maja 85 ma przyjemność zareklamować firmę FRAM-GEO Elżbieta Obracaj jako profesjonalnego i rzetelnego dostawcę geowłóknin.

Od początku współpracy firma zrealizowała dla nas 8 dostaw geosyntetyków. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane terminowo oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Z pełnym przekonaniem, rekomendujemy firmę FEAM-GEO Elżbieta Obracaj jako specjalistę w dostawie geosyntetyków. Posiada ona wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań do realizowania dostaw na najwyższym poziomie.

BYSTRZYCA KŁODZKA,
dnia 16.07.2020

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej potwierdza, że firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj, ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała zrealizował zamówienie na dostawę geowłókniny typu TimGeo NN PP 200.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością w sposób rzetelny i zgodny z oczekiwaniami. Dotrzymano terminu realizacji.

Polecamy Firmę FRAM-GEO Elżbieta Obracaj, z/s ul. Krakowska 183, Bielsko-Białej jako wiarygodnego i profesjonalnego Dostawę.

Kraków,
dnia 21.07.2020

Firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj, ul. Krakowska 183 43-300 Bielsko-Biała, działając na nasze zlecenie, na potrzeby inwestycji p.n.: "Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne, odc. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego" dostarczyła matę antyerozyjną.

Materiał dostarczony był z należytą starannością, zgodnie z ustalonymi terminami oraz zachowaniem odpowiednich parametrów zamówionej maty.

Wobec powyższego stwierdzamy, że firma Fram-Geo jest partnerem godnym polecenia jako rzetelny i wiarygodny Dostawca.

WROCŁAW,
dnia 14.07.2020

DOLKOM sp. z o.o. udziela niniejszym referencji dystrybutorowi geosyntetyków firmie FRAM-GEO Elżbieta Obracaj, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183.

Podczas dwuletniej współpracy firma FRAM-GEO ukształtowała sobie opinię solidnego, kompetentnego i profesjonalnego Partnera handlowego, a wykwalifikowana kadra zapewniła fachową pomoc. Szybkość i terminowość realizacji dostaw oraz wysoka jakość geosyntetyków pozwoliły nam na skuteczną politykę logistyczną.

Potwierdzamy, że dostawy zostały zrealizowane należycie, a firma FRAM-GEO jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem handlowym.

WARSZAWA,
dnia 30.04.2020

Firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj, ul. Krakowska 183, 43-300 Bielsko-Biała dostarczyła dla Rotanes Mierzejewska-Rozwadowska Barbara geowłókninę poliestrową 400 g w ilości 47 000 m2, o wartości zamówienia ponad 160 tysięcy złotych.

Wykonawca firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj bardzo dobrze wywiązała się z przyjętego zamówienia. Wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością. Powierzone zamówienie było realizowane z dużym zaangażowaniem oraz dobrą znajomością zagadnień technicznych.

Dostarczony materiał był zgodny z zamówieniem. Współpracę z tą firmą oceniamy bardzo dobrze i rekomendujemy jako solidnego dostawcę.

KATOWICE,
dnia 05.08.2019

Firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 183, dostarczyła w lipcu 2019 roku geowłókninę na nasze zadanie: "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w gminie Prochowice". Wartość zamówienia przekroczyła 100 tyś. złotych. Termin dostawy był zgodny z zamówieniem.

Polecam firmę FRAM-GEM Elżbieta Obracaj jako rzetelnego i sprawdzonego dostawcę geosyntetyków.

ZGORZELEC,
dnia 26.07.2019

Niniejszym oświadczam, iż firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj z siedzibą przy ul. Krakowskiej 183, 43-300 Bielsko-Biała zrealizowała na zlecenie P.B.W-I. Secundo Fors So. z o.o. ze Zgorzelca dostawę geokompozytu drenażowego Polyfelt DC 402 E w ilości 6 650,00 m2.

Rekomendowana firma okazała się niezwykle solidnym kontrahentem. Współpraca z przedstawicielem firmy p. Arturem Atłas przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń, natomiast dostawa odbyła się terminowo zgodnie z umową. Firma wykazała się bardzo dobrą organizacją i profesjonalnym podejściem do klienta w pełni zaspokajając nasze potrzeby i wymagania.

Z pełną odpowiedzialnością wydajemy firmie FRAM-GEO Elżbieta Obracaj jak najlepszą opinię co do rzetelności, jakości, terminowości i rekomendujemy jako solidnego, odpowiedzialnego dostawcę.

GŁUBCZYCE,
dnia 12.09.2020

Firma FRAM-GEO Elżbieta Obracaj z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 183, dostarczyła dla nas georuszt Secugrid Q1 80/80 w ilości 9 975 m2 na realizowane przez nas roboty drogowe na zadanie: Przebudowa drogi krajowej 38 na odcinku Granica Państwa - Pietrowice Głubczyckie.

Towar został dostarczony na czas, był zgodny z zamówieniem.

Polecamy firmę FRAM-GEO Elżbieta Obracaj jako rzetelnego i sumiennego dostawcę geosyntetyków.