Stabilizacja podłoża

Dystrybuowane przez nas geosiatki, geokompozyty, maty i siatki przeciwerozyjne to popularne produkty stosowane działaniach mających na celu uzyskanie stabilizacji podłoża. Nie każde podłoże nadaje się w formie podstawowej na bezpośrednie nanoszenie nawierzchni drogowej. Wymaganymi cechami gruntu, podłoża jest nośność i odporność na jej zmiany w trakcie zmian wilgotności, czy zamarzania. Dlatego gdy mamy do czynienia z gruntami o niższej stabilności, słabszymi podłożami, wymagane są zabiegi podwyższające parametry podłoża.

Tak więc stabilizacja gruntu to zastosowanie właściwych metod utrwalania i wzmocnienia podłoża. Stabilizacja podłoża głównie jest prowadzona w zastosowania budowlanych. W zakresie stabilizacji gruntu stosowanych i łączonych jest wiele metod takich jak m.in. wprowadzanie mieszanek, domieszek substancji zwiększających nośność (np. asfalt, cement, wapno, aktywne popioły, specjalne związki chemiczne) ale także wzmocnienie struktury podbudowy nawierzchni przez geokompozyty.

Dla stabilizacji podłoża obecnie powszechnie stosowane są rozwiązania wykorzystujące maty przeciwerozyjne, maty drenażowe, siatki antyerozyjne. Mata przeciwerozyjna umożliwia kontrolę procesu erozji, oraz pozwala na stabilizację gruntu w zakresie jego wierzchniej warstwy. Pozwala to na rozrost roślinności nawet na gruncie o nachylonym pod sporym kątem. Maty drenażowe pozwalają zapanować nad skutecznym odwodnieniem podłoża. Inne geokompozyty, geosiatki, geowłóknina filtrująca pozwolą m.in. na skuteczne wzmocnienie, zbrojenie i stabilizację gruntu.