Geokraty

Geokrata (geosiatka komórkowa) – przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po ułożeniu w miejscu wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu.

Geokrata wytwarzana jest z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Podstawowym elementem geokraty są komórki (zwane geokomórkami) łączone w większe sekcje za pomocą zgrzewów ultradźwiękowych. W zależności od potrzeb stosuje się różne wielkości i wysokości komórek.

Geokrata dostarczana jest w formie lekkich złożonych elementów, dzięki czemu redukowany jest koszt transportu i nie ma problemów przy ręcznej manipulacji w czasie wbudowywania. Rozkładanie polega na rozciąganiu jej na uprzednio przygotowanej powierzchni wyłożonej warstwą geowłókniny i przytwierdzeniu do podłoża za pomocą metalowych kotew. Poszczególne sekcje geokraty łączy się ze sobą za pomocą opasek samozaciskowych z tworzywa lub zszywek metalowych.

Zastosowanie

  • Ukształtowanie elementów architektury krajobrazu.
  • Rowów melioracyjnych i systemów drenażowych.
  • Budowa boisk sportowych, pól golfowych, placów zabaw, wybiegów dla zwierząt.
  • Budowa wałów przeciwpowodziowych, rzek i zbiorników wodnych.
  • Ochrony antyerozyjnej skarp skarp i nasypów.
  • Budowa traktów rowerowych, alejek i ścieżek dla pieszych.
  • Nawierzchnia parkingów i placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych.
  • Do konstrukcji drogi począwszy od traktów leśnych i tymczasowych, poprzez drogi lokalne, aż do obiektów przystosowanych do szybkiego ruchu kołowego.

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚCIJEDNOSTKAGEOKRATA PINEMA
Materiał-Polietylen wysokiej Gęstości (HDPE)
Kolor-Czarny
Gęstość materiaług/cm30,94
Typ taśmyTeksturowana / Preformowana / Niepreformowana
Wysokość taśmymm255075100150200250300
Wytrzymałość taśmy nieperforowanej na rozciąganie
(taśma perforowana [perforacja <16%] ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie. Wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości).
kN/mod 15 do 32
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu%10 ± 5,0
NAZWA ZWYCZAJOWA GEOKRATYMAŁA KOMÓRKAŚREDNIA KOMÓRKADUŻA KOMÓRKA
Zgrzew PINEMA001002003004005006007008009010
Odległość pomiędzy zgrzewami w pozycji złożonejmm335340356370445500550680712740
Wymiary sekcjim3,5 x 6,653,5 x 6,633,5 x 6,563,5 x 6,63,5 x 6,693,5 x 6,723,5 x 6,613,5 x 6,563,5 x 6,763,5 x 6,78
Pole powierzchni sekcjim223,2823,2122,9723,123,423,5223,1322,9523,6623,72
Trwałość-Należy zakryć w ciągu jednego dnia po wybudowaniu
-Przewidywalna trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4 < pH < 9 i temperaturze <2°C