Geotkaniny WIGEOL

Geotkaniny produkowane przez Wigolen, występujące na rynku pod wspólną nazwą WIGEOL® , to produkty o różnorodnej gamie parametrów, oferujące szeroką gamę doskonałych rozwiązań dla drogownictwa i budownictwa inżynieryjnego.

 • Odporne na promieniowanie UV.
 • Nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym.
 • Nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • Zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych.
 • Są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
 • Są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach.
 • Przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 • Przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych.
 • Do wzmacniania podbudowy poboczy dróg.
 • Przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych.
 • Do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach.
 • Przy budowie pasów startowych, lotnisk.
 • Przy budowie parkingów, placów składowych, chodników.
 • Przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów.
 • W zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych.
 • Do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną.
 • W konstrukcji systemów drenażowych.
Zalety

 • Odporne na promieniowanie UV.
 • Nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym.
 • Nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • Zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych.
 • Są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
 • Są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach.

Zastosowanie

 • Przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 • Przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych.
 • Do wzmacniania podbudowy poboczy dróg.
 • Przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych.
 • Do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach.
 • Przy budowie pasów startowych, lotnisk.
 • Przy budowie parkingów, placów składowych, chodników.
 • Przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów.
 • W zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych.
 • Do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną.
 • W konstrukcji systemów drenażowych.

Specyfikacja

WIGEOL
Jednostka
80
90
100C
120
165
185
200
230
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
18
21
23
25
32
35
40
45
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
KN/m
15
17
20
25
32
35
40
45
Wydłużenie przy zerwaniu
%
18/15
18/13
18/13
18/14
18/14
22/14
20/16
21/13
Odporność na przebicie CBR
kN
2
2,5
3
3,1
4,3
4,9
4,9
5,5
Odporność na przebicie dynamiczne
mm
11
12
15,4
7
8,3
6,7
6
6,9
Umowny wymiar porów
µm
350
220
190
200
190
250
260
230
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
20
27
14
18
37
52
30
19
Szerokość rolki
M
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Długość rolki
M
100
100
100
100
100
100
100
100
Ciężar rolki
kg
49
53
57,2
68,7
94,3
106
115
135