Geokompozyt

Geokompozyt jest połączeniem kilku rodzajów geosyntetyków: geotkaniny, geosiatki, geowłókniny, geomembrany, geowykładziny bentonitowej oraz geopianki.

Często stosowany podział geokompozytów ze względu na ich konstrukcje i funkcje jest następujący:
- geokompozyty wzmacniające grunty – geowłókniny połączone z czynnikiem wzmacniającym - przykładem będzie tu geokompozyt Polyfelt PEC
- geokompozyty wzmacniające nawierzchnie bitumiczne w których połączenia oparte są o siatkę lub włókna szklane
- geokompozyty drenażowe i drenazowo-uszczelniające, w ich przypadku rdzeń połączony jest z geowłókniną filtracyjną , a w przypadku uszczelniających dodatkowo z geomembraną.
- geokompozyty przeciwerozyjne oparte o matę przeciwerozyjną przestrzenną, wzmocnioną geosiatką. Geokompozyt przeciwerozyjny pozwala na zabezpieczenie wyższych skarp oraz zboczy nachylonych pod znacznym kątem.