Geosiatki do asfaltu lub do gruntu

Geosiatki są powszechnie stosowane przy budowach, remontach, przebudowach dróg różnych klas i kategorii.

Geosiatki do asfaltu to produkty o właściwościach wzmacniających asfaltowe warstwy drogi, które zmniejszają zjawisko powstawania deformacji poprzez zapobieganie powstawania szpar i kolein w warstwie asfaltu.


Geosiatki do gruntu to rodzaj płaskich geosyntetyków, o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie „zazębienia”.