Geowłóknina PGM 14

PGM 14 jest to mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych ze 100% polipropylenu. W połączeniu z warstwą bitumiczną stanowi barierę dla przenikania wody i opóźnia starzenie się nawierzchni drogowej.

Stosowanie PGM jest bardziej efektywną metodą napraw nawierzchni drogowych niż metody tradycyjne.

PGM najczęściej stosowany jest do napraw nawierzchni drogowych przy utrwalaniu powierzchniowym, przy cienkich warstwach nawierzchniowych oraz do nawierzchni drogowych o małym natężeniu ruchu.

Funkcje

Zalety

Stosowanie PGM jest bardziej efektywną metodą napraw nawierzchni drogowych niż metody tradycyjne.

Zastosowanie

PGM najczęściej stosowany jest do napraw nawierzchni drogowych przy utrwalaniu powierzchniowym, przy cienkich warstwach nawierzchniowych oraz do nawierzchni drogowych o małym natężeniu ruchu.