Folie budowlane

Zalety
 • Szczelna dla pary wodnej,
 • Stanowi warstwę hydroizolacyjną chroniącą przed zawilgoceniem budynku (fundamentów, ścian itp.),
 • Elastyczna i łatwa w montażu,
 • Wytrzymała na rozrywanie,
 • Chroni przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń (opadów deszczu, śniegu, kurzu itp.).
Zastosowanie

Folia budowlana przeznaczona jest do wykonania:

 • warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki itp.,
 • warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów,
 • warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,
 • prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych,
 • osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych,
 • czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

Zastosowanie produktu powinno być zgodne z projektem technicznym obiektu, opracowanym według obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniającym właściwości techniczne folii.