Geotkaniny PES GEONIA

Geotkaniany PES to płaskie geosyntetyki, wytwarzane z tasiemek poliestrowych, którym nadaje się uporządkowaną, zwartą strukturę.

Funkcjami geotkaniny jest separacja i wzmacnianie słabego podłoża wałów oporowych i nasypów komunikacyjnych. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nimi górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy w celu wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni.

Umożliwiają budowę parkingów, placów postojowych, dróg leśnych, tymczasowych w trudnych warunkach gruntowo – wodnych. Mają zastosowanie przy stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg i poszerzeniu korpusów nasypów drogowych.

Specyfikacja

Parametry
Jedn.
DM 10
DM 20
DM 30
DM 40
DM 50
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
100
200
300
400
500
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
100
200
300
400
500
Wydłużenie przy zerwaniu
%
12/12
12/12
13/13
13/13
13/13
Wytrzymałość przy wydłużeniu 2 %
kN/m
18/18
18/30
TBA
TBA
TBA
Wytrzymałość przy wydłużeniu 5 %
kN/m
45/45
50/63
TBA
TBA
TBA
Odporność na przebicie CBR
kN
7,5
17,0
TBA
TBA
TBA
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
1
13
13
10
10
Parametry
Jedn.
DML 10
DML 20
DML 40
DML 60
DML 70
DML 80
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
100
200
400
600
700
800
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
50
50
50
50
50
50
Wydłużenie przy zerwaniu
%
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
Wytrzymałość przy wydłużeniu 2 %
kN/m
18/10
45/10
80/10
105/10
150/10
165/10
Wytrzymałość przy wydłużeniu 5 %
kN/m
45/25
95/25
190/25
280/30
350/25
400/25
Odporność na przebicie CBR
kN
6,5
9,0
15
TBA
TBA
TBA
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
1
1
10
3
5
5
Geotkaniny DM (o wytrzymałości dwukierunkowej)

Parametry
Jedn.
DM 10
DM 20
DM 30
DM 40
DM 50
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
100
200
300
400
500
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
100
200
300
400
500
Wydłużenie przy zerwaniu
%
12/12
12/12
13/13
13/13
13/13
Wytrzymałość przy wydłużeniu 2 %
kN/m
18/18
18/30
TBA
TBA
TBA
Wytrzymałość przy wydłużeniu 5 %
kN/m
45/45
50/63
TBA
TBA
TBA
Odporność na przebicie CBR
kN
7,5
17,0
TBA
TBA
TBA
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
1
13
13
10
10

Geotkaniny DML (o wytrzymałości jednokierunkowej)

Parametry
Jedn.
DML 10
DML 20
DML 40
DML 60
DML 70
DML 80
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
100
200
400
600
700
800
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
50
50
50
50
50
50
Wydłużenie przy zerwaniu
%
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
Wytrzymałość przy wydłużeniu 2 %
kN/m
18/10
45/10
80/10
105/10
150/10
165/10
Wytrzymałość przy wydłużeniu 5 %
kN/m
45/25
95/25
190/25
280/30
350/25
400/25
Odporność na przebicie CBR
kN
6,5
9,0
15
TBA
TBA
TBA
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
1
1
10
3
5
5

Inne produkty