Polymat

Naturalna wegetacja roślin jest najbardziej przyjazną środowisku ochroną przed erozją. Jednak opady deszczu występujące w fazie ukorzeniania się roślinności powodują erozję, która może zniszczyć cały efekt obsiewu trawą. TenCate Polyfelt Polymat są to trójwymiarowe maty wyprodukowane ze wzmocnionych włókien polipropylenowych. Na stromych skarpach zapobiegają one erozji gleby poprzez podtrzymywanie humusu i roślin do czasu ich właściwego ukorzenienia się. Wbudowywanie Polymat jest łatwe, gdyż dzięki swej elastyczności dopasowuje się on do podłoża. Polymat jest odporny chemicznie i biologiczne, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, jak również może być stosowany w budowlach mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

 • Ułatwia szybkie zazielenienie stromych skarp
 • Szybkie i łatwe wbudowywanie
 • Całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
 • Zapewnia skuteczną ochronę przed erozją już w fazie ukorzeniania się roślin

Polymat jest stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność obsiewu trawą stromych zboczy. Typowe obszary zastosowania to:

 • Brzegi rzek, jezior, zbiorników wodnych i stawów.
 • Kanały przeciwpowodziowe.
 • Nasypy drogowe i wykopy.
 • Konstrukcje z gruntów zbrojnych.
 • Ekrany dźwiękoszczelne.
 • Przykrycia składowisk odpadów i wiele innych.
Zalety

 • Ułatwia szybkie zazielenienie stromych skarp
 • Szybkie i łatwe wbudowywanie
 • Całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
 • Zapewnia skuteczną ochronę przed erozją już w fazie ukorzeniania się roślin

Funkcje

Zastosowanie

Polymat jest stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność obsiewu trawą stromych zboczy. Typowe obszary zastosowania to:

 • Brzegi rzek, jezior, zbiorników wodnych i stawów.
 • Kanały przeciwpowodziowe.
 • Nasypy drogowe i wykopy.
 • Konstrukcje z gruntów zbrojnych.
 • Ekrany dźwiękoszczelne.
 • Przykrycia składowisk odpadów i wiele innych.