Georuszt Tensar TriAx

Georuszt Tensar TriAx - jest to georuszt heksagonalny (trójosiowy), z otworami w kształcie trójkąta równobocznego, układ trójkątów tworzy sześciokąt foremny, georuszt wykonany jest z polipropylenu (PP). Wyniki licznych badań wykonanych na przestrzeni ubiegłych lat potwierdzają wysokie parametry stabilizacji. Przy zastosowaniu georusztów Tensar Triax możemy zmniejszyć grubość warstwy kruszywa, oraz wydłużyć okres użytkowania drogi, zapewniając oszczędności przy utrzymywaniu jej.

Główną zasada pracy georusztów jest silne zazębianie się kruszyw w georuszcie, dzięki czemu skutecznie rozwiązują problemy wymagające wzmocnienia podłoża. Przy zagęszczaniu kruszywa na georuszcie Tensar ziarna częściowo się przedostają przez oczka i są mechanicznie unieruchamiane przez żebra. Mechanizm ten polega na oddziaływaniu wzajemnym kruszywa i georusztu pod przyłożonym obciążeniem. Wynikiem działania omawianego mechanizmy jest skrępowanie boczne kruszywa i ograniczenie przemieszczania się kruszywa na boki.

  • Zwiększenie trwałości - symulacja ekonomiczno-techniczna pokazuję, że stosowanie warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar, pozwala zwiększyć trwałość nawierzchni przynajmniej trzykrotnie, ograniczając roczny budżet przewidziany na remonty.
  • Zwiększenie nośności podłoża – niekiedy na podłożach słabonośnych np. grunty organiczne , koniecznie jest, wybudowanie dróg dojazdowych, po których będzie się poruszał ruch ciężki. Między innymi dojazd dźwigów lub ciągników siodłowych do budowy farmy wiatrowej, gdzie zwiększenie nośności jest koniecznie dla bezpiecznego prowadzenia inwestycji.
  • Redukcja grubości warstwy kruszywa – redukując grubość warstwy ulepszonego podłoża aż do 50% w stosunku do rozwiązania bez stabilizacji kruszywa georusztem Tensar, inwestor nie tylko uzyskuje korzyść ekonomiczną ale i ekologiczną ograniczając emisję dwutlenku węgla nawet o 50%.
  • Zapobieganie nierównomiernemu osiadaniu – wiele inwestycji prowadzi się na przewidzianych do rekultywacji terenów zdegradowanych, które charakteryzują się zróżnicowanymi gruntami, powodującymi nierównomierne osiadanie podłoża. Przeprowadzone inwentaryzacje po inwestycjach przy użyciu georusztów tensar pokazały, że profile powierzchni nie uległy zmianie. Dzięki zapewnieniu podparciu podłoża przy takich inwestycjach jak platformy robocze uzyskano oszczędności na poziomie 75%.
  • Przesklepianie pustych przestrzeni – bardzo często tereny pogórnicze wymagają zabezpieczenia nawierzchni przez nagłym zapadnięciem się. Georuszty sprawdzają się i w takich wymagających przypadkach, zapewniając odpowiednio wczesne sygnały przed zbliżającą się awarią, dzięki czemu lokalne władze mają wystarczają ilość czas na reakcję i uniknięcie katastrofy.

Każde z wymienionych korzyści, w większości przypadków przekładają się na obniżenie kosztów inwestycji dla wykonawcy.

Georuszt TriAx
TX 150
TX 160
TX 170
TX 180
TX 190
Sztywność radialna przy odkształceniu 0,5 %
275 kN/m
360 kN/m
390 kN/m
480kN/m
540 kN/m
Współczynnik izotropii sztywności
0,75
0,80
0,80
0,80
0,75
Efektywność węzła
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rozmiar sześcioboku
66 mm
80 mm
80 mm
80 mm
120 mm
Zasada pracy

Główną zasada pracy georusztów jest silne zazębianie się kruszyw w georuszcie, dzięki czemu skutecznie rozwiązują problemy wymagające wzmocnienia podłoża. Przy zagęszczaniu kruszywa na georuszcie Tensar ziarna częściowo się przedostają przez oczka i są mechanicznie unieruchamiane przez żebra. Mechanizm ten polega na oddziaływaniu wzajemnym kruszywa i georusztu pod przyłożonym obciążeniem. Wynikiem działania omawianego mechanizmy jest skrępowanie boczne kruszywa i ograniczenie przemieszczania się kruszywa na boki.

Główne korzyści

  • Zwiększenie trwałości - symulacja ekonomiczno-techniczna pokazuję, że stosowanie warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem Tensar, pozwala zwiększyć trwałość nawierzchni przynajmniej trzykrotnie, ograniczając roczny budżet przewidziany na remonty.
  • Zwiększenie nośności podłoża – niekiedy na podłożach słabonośnych np. grunty organiczne , koniecznie jest, wybudowanie dróg dojazdowych, po których będzie się poruszał ruch ciężki. Między innymi dojazd dźwigów lub ciągników siodłowych do budowy farmy wiatrowej, gdzie zwiększenie nośności jest koniecznie dla bezpiecznego prowadzenia inwestycji.
  • Redukcja grubości warstwy kruszywa – redukując grubość warstwy ulepszonego podłoża aż do 50% w stosunku do rozwiązania bez stabilizacji kruszywa georusztem Tensar, inwestor nie tylko uzyskuje korzyść ekonomiczną ale i ekologiczną ograniczając emisję dwutlenku węgla nawet o 50%.
  • Zapobieganie nierównomiernemu osiadaniu – wiele inwestycji prowadzi się na przewidzianych do rekultywacji terenów zdegradowanych, które charakteryzują się zróżnicowanymi gruntami, powodującymi nierównomierne osiadanie podłoża. Przeprowadzone inwentaryzacje po inwestycjach przy użyciu georusztów tensar pokazały, że profile powierzchni nie uległy zmianie. Dzięki zapewnieniu podparciu podłoża przy takich inwestycjach jak platformy robocze uzyskano oszczędności na poziomie 75%.
  • Przesklepianie pustych przestrzeni – bardzo często tereny pogórnicze wymagają zabezpieczenia nawierzchni przez nagłym zapadnięciem się. Georuszty sprawdzają się i w takich wymagających przypadkach, zapewniając odpowiednio wczesne sygnały przed zbliżającą się awarią, dzięki czemu lokalne władze mają wystarczają ilość czas na reakcję i uniknięcie katastrofy.

Każde z wymienionych korzyści, w większości przypadków przekładają się na obniżenie kosztów inwestycji dla wykonawcy.

Dane techniczne

Georuszt TriAx
TX 150
TX 160
TX 170
TX 180
TX 190
Sztywność radialna przy odkształceniu 0,5 %
275 kN/m
360 kN/m
390 kN/m
480kN/m
540 kN/m
Współczynnik izotropii sztywności
0,75
0,80
0,80
0,80
0,75
Efektywność węzła
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rozmiar sześcioboku
66 mm
80 mm
80 mm
80 mm
120 mm