Geokompozyt ROCK PEC

TenCate Polyfelt ROCK PEC są to geokompozyty składające się z igłowanej, polipropylenowej geowłókniny z włókien ciągłych wzmocnionej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości. TenCate Rock PEC jest dostępny w szerokim zakresie wytrzymałości na rozciąganie, jednoosiowym i dwuosiowym. Specjalne typy mogą być produkowane na życzenie.

Zalety

Rock Pec charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i wyśmienitą zdolnością odprowadzania wody w swej płaszczyźnie. Stosowany jest przede wszystkim do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie jego właściwości drenażowe wspomagają wzrost wytrzymałości na ścinanie. Dzięki połączeniu geowłókniny z włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości zagwarantowana zostaje wysoka odporność na uszkodzenia. Funkcja separacyjna Rock Pec umożliwia skuteczne stosowanie geokompozytów pomiędzy gruntem grubo- i drobnoziarnistym.

Funkcje

Funkcje

Zastosowanie

Rock Pec stosowany jest do zbrojenia gruntów oraz stabilizacji podłoża.

Specyfikacja

GEOKOMPOZYT ROCK PEC
Jednostka
40 ND
50 ND
75 ND
95 ND
125 ND
180 ND
230 ND
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
42
52,5
79
100
132
190
242
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
12
12
12
12
12
12
12
Wydłużenie przy zerwaniu
%
11/85
11/85
11/85
11/90
11/90
11/90
11/90
Odporność na przebicie CBR
kN
2,4
2,7
2,7
3,1
3,5
4,3
4,5
Odporność na przebicie dynamiczne
mm
17
17
17
18
18
18
18
Umowny wymiar porów
µm
95
95
95
95
95
95
95
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
70
70
70
70
70
70
70
Szerokość rolki
M
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Długość rolki
M
100
100
100
100
100
100
100
Długość rolki
kg
180
190
200
240
250
285
340
GEOKOMPOZYT ROCK PEC
Jednostka
40/40
55/50
55/55
75/75
95/95
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
42
58
58
79
100
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
42
58
58
79
100
Wydłużenie przy zerwaniu
%
11/10,5
11/10,5
11/11
11/10,5
11/10,5
Odporność na przebicie CBR
kN
3,1
4,25
4,25
5
5
Odporność na przebicie dynamiczne
mm
19
17
18
19
19
Umowny wymiar porów
µm
100
95
105
100
130
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
70
55
55
55
55
Szerokość rolki
M
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Długość rolki
M
100
100
100
100
100
Ciężar rolki
kg
201
222
230
259
296
ROCK PEC jednokierunkowy

GEOKOMPOZYT ROCK PEC
Jednostka
40 ND
50 ND
75 ND
95 ND
125 ND
180 ND
230 ND
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
42
52,5
79
100
132
190
242
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
12
12
12
12
12
12
12
Wydłużenie przy zerwaniu
%
11/85
11/85
11/85
11/90
11/90
11/90
11/90
Odporność na przebicie CBR
kN
2,4
2,7
2,7
3,1
3,5
4,3
4,5
Odporność na przebicie dynamiczne
mm
17
17
17
18
18
18
18
Umowny wymiar porów
µm
95
95
95
95
95
95
95
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
70
70
70
70
70
70
70
Szerokość rolki
M
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Długość rolki
M
100
100
100
100
100
100
100
Długość rolki
kg
180
190
200
240
250
285
340

ROCK PEC dwukierunkowy

GEOKOMPOZYT ROCK PEC
Jednostka
40/40
55/50
55/55
75/75
95/95
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
kN/m
42
58
58
79
100
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz
kN/m
42
58
58
79
100
Wydłużenie przy zerwaniu
%
11/10,5
11/10,5
11/11
11/10,5
11/10,5
Odporność na przebicie CBR
kN
3,1
4,25
4,25
5
5
Odporność na przebicie dynamiczne
mm
19
17
18
19
19
Umowny wymiar porów
µm
100
95
105
100
130
Wodoprzepuszczalność prostopadła
l/m2s
70
55
55
55
55
Szerokość rolki
M
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Długość rolki
M
100
100
100
100
100
Ciężar rolki
kg
201
222
230
259
296