Geosiatka GLASSTAR

Geosyntetytki Glasstar służą do zbrojenia warstw asfaltowych, nawierzchni podatnych, półsztywnych, autostrad, lotnisk, dróg, chodników itp. Geosiatki Glasstar mogą być stosowane na całej powierzchni konstrukcji, na części jej szerokości, jak również miejscowo. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń dróg, w dylatacjach mostowych itp.
Geosiatka Glasstar uformowana jest z włókien szklanych tworzących płaskie nici. Nici wzdłużne i poprzeczne przeplatane w węzłach tworzą oczka siatki o wymiarach 25,4mm x 25,4mm. Węzły nie są sztywne, a sposób przeplatania umożliwia przesuwanie nici.

Geosiatka Glasstar jest impregnowana polimeroasfaltem (powleczenie czarne). Impregnację stosuje się w celu zespolenia delikatnych włókien szklanych w wiązkę, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi od niedużych sił, ochrony przed działaniem substancji chemicznych oraz polepszenia przyczepności geosiatek Glasstar do starych i nowych warstw asfaltowych.

Specyfikacja

Glasstar
j.m.
50/50
70/70
80/80
100/100
120/120
Masa powierzchniowa
g/m2
260
280
285
340
400
Wytrzymałość Geosiatki
kN/m
55/55
75/75
85/85
111/111
131/131
Wydłużenie geosiatki przy zerwaniu
%
2,4/2,4
2,4/2,4
2,0/2,1
2,4/2,4
2,4/2,4
Wielkość oczka geosiatki
mm
25x25
25/25
25/25
25x25
25x25