Geosiatki do budowy i remontu dróg

Geosyntetyki GLASSTECH przeznaczone są do warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych autostrad, lotnisk, dróg, ulic, chodników itp. Geosyntetyki GLASSTECH mogą być stosowane na całej powierzchni konstrukcji, na części jej szerokości, jak równie miejscowo.

Geosiatka GLASSTECH służy do zbrojenia konstrukcji. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń drogi, w dylatacjach mostowych itp.

Zaleca się stosowanie geosiatki GLASSTECH do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Specyfikacja techniczna geosiatek do budowy i remontu dróg GLASSTECH

WłaściwościJednostkaGeosiatka GLASSTECHGeokompozyt GLASSTECHMetody badań według:
50/5080/80100/100120/120120/20050/5080/80100/100120/120120/200
Liczba nici w odległości 100 cm w kierunku:PN-ISO 4602:1998
- podłużnymsztuki40±140±150±150±150±140±140±150±150±150±1
- poprzecznymsztuki40±140±150±150±150±140±140±150±150±150±1
Masa powierzchniowag/m2350±42450±54500±60680±821000±120400±48500±60550±66730±881050±126PN-EN ISO 9864:2005 (U)
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku:PN-ISO 10319:1996
- podłużnymkN/m≥50≥80≥100≥120≥180≥50≥80≥100≥120≥180
- poprzecznymkN/m≥50≥80≥100≥120≥220≥50≥80≥100≥120≥220
Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 1,5% w kierunku:PN-ISO 10319:1996
- podłużnymkN/m≥40≥70≥90≥110-≥40≥70≥90≥110-
- poprzecznymkN/m≥40≥70≥90≥110-≥40≥70≥90≥110-
Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym w kierunku:PN-ISO 10319:1996
- podłużnym%≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0
- poprzecznym%≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0≤3,0
Wydłużenie przy obciążeniu nominalnym:PN-ISO 10319:1996
- 102 kN/m w kierunku podłużnym%----≤1,5----≤1,5
- 200 kN/m w kierunku poprzecznym%----≤1,2----≤1,2