Maty przeciwerozyjne

Mata przeciwerozyjna to rodzaj geosynetyków – geokompozytów. Mata zwykle jest przestrzenna wzmocniona geosiatką. Maty antyerozyjne /siatki przeciwerozyjne stosowane są przede wszystkim do budowy zabezpieczeń nachylonych skarp. Na stromych skarpach maty przeciwerozyjne pozwalają uniknąć erozji podłoża, podtrzymują humusu i rośliny aż do momentu, gdy w sposób właściwy dojdzie do ich ukorzenienia się.

Przykładowym proponowanym produktem wśród mat są maty przeciwerozyjne Polymat. Są to trójwymiarowe geomaty zbudowane z pojedynczych włókien polipropylenowych. Dzięki przestrzennej strukturze grunt jest zbrojony-stabilizowany w jego przypowierzchniowej warstwie. Utrzymuje to humus i rośliny również przy przepływie wody i falowaniu