Geosyntetyki

Geosyntetyki w to produkty polimerowe stosowane głównie w inżynierii budowlanej. Geosyntetyki są wbudowywane w podłożu gruntowym wpływając na jego właściwości, stabilizując podłoże, rozwiązując problemy geotechniczne. Do przykładowych zastosowań należy ich wykorzystanie podczas przygotowania podłoża przy budowie dróg, placów, parkingów, przy budowie barier w podłożu (np. przy zbiornikach wodnych). W zakresie geosyntetyków wyróżniamy 6 głównych produktów geotkaniny, geosiatki, geowłókniny, geomembrany, geowykładziny bentonitowe, geokompozyty oraz geopianki.