Geosiatka

Geosiatka jest rodzajem płaskiego geosyntetyku. Na geosiatkę składają się oczka pasm z reguły w układzie prostopadłym. Daje to możliwość współpracy geosiatki z kruszywem, gruntem gruboziarnistym i zazębienia kruszywa w geosiatce. Aby wzmocnienie gruntu funkcjonowało prawidłowo, istotny jest odpowiedni dobór uziarnienia gruntu w zależności od oczek siatki.

Do typowych materiałów z których wytwarzane są geosiatki należą: polietylen, poliestr, polipropylen, włókno szklane. Różna może być struktura takich siatek.

Geosiatka pełni funkcje wzmocnienia i stabilizacji podłożapoprzez wykorzystanie sił które wynikają z zazębienia żeber siatki i kruszywa.Geosiatki bardzo często są stosowane w geokompozytach z geowłókniną lub geotkaniną. Pozwala to na zapewnienie funkcji separujących i hydraulicznych.

Geosiatki stosowane przy wzmacniania powierzchni bitumicznej, powinny posiadać wydłużalności nie większe niż 3%, czyli podobne cechy jak mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wśród geosiatek, możemy wyróżnić geosiatki jednokierunkowe, dwukierunkowe, trójkierunkowe. Geosiatki jednokierunkowe, posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie w podłużnym kierunku i niewielkie wydłużenie. Charakteryzują się także ograniczonym pełzaniem. Wzmacniają i stabilizują grunt przez zbrojenie, zwiększają sztywność i zwartość skarp, wzmacniają grunt gruboziarnisty.

Geosiatki dwukierunkowe i trójkierunkowe stosowane najczęściej do konstrukcji dróg oraz placów charakteryzują się podobną wytrzymałością na rozciąganie podłużne jak i poprzeczne, zachowując niewielkie wydłużenie. Pozwalają one na wzmocnienie i stabilizację gruntu poprzez zbrojenie, wzmacnianie torowisk, górnych warstw dróg.