Geowłókniny poliestrowe ELCEN

Geowłókniny PES – grupa płaskich geosyntetyków wykonanych z włókien poliestrowych łączonych ze sobą w procesie igłowania, przeszywania lub kalandrowania (termicznie).

Geowłókniny spełniają następujące funkcje:

 • drenaż,
 • filtracja,
 • separacja,
 • wzmacnianie,
 • ochrona geomembran.

Dobór parametrów geowłókniny zależy od przeznaczenia i funkcji jakie ma spełniać.

 • zapobieganie procesom kolmatacji (zamulania),
 • poprawa nośności gruntów,
 • redukcja kosztów inwestycji,
 • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych,
 • oszczędność czasu i uproszczenie technologii wykonania,
 • brak negatywnego wpływu na środowisko.
 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki,
 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki,
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe,
 • parkingi, podjazdy, boiska sportowe,
 • wysypiska odpadów/ochrona geomembran,
 • budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych,
 • balastowanie rurociągów,
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne.
Właściwości
Jednostka
ELCEN 120
ELCEN 150
ELCEN 200
ELCEN 250
ELCEN 300
ELCEN 400
ELCEN 500
ELCEN 600
Wytrzymałość na rozciąganie
kN/m
3,5/4,5
5/7,5
7,5/10
8/13
10/15
16,5/21
18/23,5
21/26
Wydłużenie przy zerwaniu
%
100/100
100/100
90/90
90/90
90/90
90/90
95/95
95/95
Odporność na przebicie statyczne (CBR)
kN
0,6
0,7
1,2
1,3
1,7
2,3
2,6
2,7
Test spadającego stożka (średnica otworu)
mm
40
30
25
23
22
11
5
5
Umowny wymiar porów
µm
100
100
88
88
84
80
78
75
Wodoprzepuszczalność do płaszczyzny geowłókniny
l/m2s
98
86
90
75
70
57
52
48
Masa powierzchniowa
g/m2
120
150
200
250
300
400
500
600
Szerokość
m
1/2/3/4
1/2/3/4
2/3/4
4
3/2/4
4
4
4
Długość
m
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50
50
50
Zalety

 • zapobieganie procesom kolmatacji (zamulania),
 • poprawa nośności gruntów,
 • redukcja kosztów inwestycji,
 • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych,
 • oszczędność czasu i uproszczenie technologii wykonania,
 • brak negatywnego wpływu na środowisko.

Zastosowanie

 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki,
 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki,
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe,
 • parkingi, podjazdy, boiska sportowe,
 • wysypiska odpadów/ochrona geomembran,
 • budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych,
 • balastowanie rurociągów,
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne.

Specyfikacja

Właściwości
Jednostka
ELCEN 120
ELCEN 150
ELCEN 200
ELCEN 250
ELCEN 300
ELCEN 400
ELCEN 500
ELCEN 600
Wytrzymałość na rozciąganie
kN/m
3,5/4,5
5/7,5
7,5/10
8/13
10/15
16,5/21
18/23,5
21/26
Wydłużenie przy zerwaniu
%
100/100
100/100
90/90
90/90
90/90
90/90
95/95
95/95
Odporność na przebicie statyczne (CBR)
kN
0,6
0,7
1,2
1,3
1,7
2,3
2,6
2,7
Test spadającego stożka (średnica otworu)
mm
40
30
25
23
22
11
5
5
Umowny wymiar porów
µm
100
100
88
88
84
80
78
75
Wodoprzepuszczalność do płaszczyzny geowłókniny
l/m2s
98
86
90
75
70
57
52
48
Masa powierzchniowa
g/m2
120
150
200
250
300
400
500
600
Szerokość
m
1/2/3/4
1/2/3/4
2/3/4
4
3/2/4
4
4
4
Długość
m
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50
50
50