Geotkaniny Stardom GEO

Nowoczesne geotkaniny STRADOMGEO to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek i przędz polipropylenowych oraz przędz poliestrowych techniką tkacką. Geotkaniny mają strukturę tkaną, która nadaje im wysoką wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, jak również zapewnia małe wydłużenia.

Geotkaniny STRADOMGEO są bezpieczne dla otoczenia, tak w trakcie wykonywania prac montażowych jak i eksploatacji, a także są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe.

 • Wzmocnienie (R), wykorzystanie właściwości mechanicznych geotkaniny do poprawienia mechanicznych właściwości warstwy gruntu.
 • Separacja (S), zapobieganie wymieszania dwóch sąsiadujących gruntów o różnej granulacji,
  Filtracja (F), zatrzymanie gruntu lub innych cząstek poddanych siłom hydraulicznym przy utrzymanym przepływie cieczy.
 • Ochrona (O), ochrona innego materiału lub warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Wzmacniania nawierzchni jezdni i zapobiegania spękaniom odbitym oraz do zbrojenia gruntów słabonośnych.
 • Wzmacniania i separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych.
 • Budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
 • Wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.
 • Wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni.
 • Stabilizacji osuwisk, budowy zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych.
 • Wzmacniania poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych.

Otwórz specyfikację w pliku PDF: [SPECYFIKACJA]

Cechy

 • Wzmocnienie (R), wykorzystanie właściwości mechanicznych geotkaniny do poprawienia mechanicznych właściwości warstwy gruntu.
 • Separacja (S), zapobieganie wymieszania dwóch sąsiadujących gruntów o różnej granulacji,
  Filtracja (F), zatrzymanie gruntu lub innych cząstek poddanych siłom hydraulicznym przy utrzymanym przepływie cieczy.
 • Ochrona (O), ochrona innego materiału lub warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie

 • Wzmacniania nawierzchni jezdni i zapobiegania spękaniom odbitym oraz do zbrojenia gruntów słabonośnych.
 • Wzmacniania i separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych.
 • Budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
 • Wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.
 • Wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni.
 • Stabilizacji osuwisk, budowy zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych.
 • Wzmacniania poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych.

Specyfikacja

Otwórz specyfikację w pliku PDF: [SPECYFIKACJA]