Geomembrana PEHD

GEOMEMBRANA PEHD to wykonana z polietylenu wysokiej gęstości syntetyczna bariera, stanowiąca ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną dla gruntów.

Doskonale sprawdza się przy tworzeniu przesłon wodno-gazoszczelnych oraz znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

  • uszczelnienia i rekultywacji składowisk odpadów,
  • przesłon zbiorników odcieków,
  • rowów i zbiorników odwadniających / retencyjnych,
  • uszczelnień w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych,
  • kanałów i cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych i sztucznych zbiorników wodnych,
  • uszczelnień zbiorników na gnojownicę, zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych,
  • uszczelnień placów, na których wykonywany jest recykling złomowanych pojazdów,
  • izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem, tj. ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych itp.