Oferta

Tencate Polyfelt DC

TenCate Polyfelt DC są to geokompozyty drenażowe składające się z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej po jednej lub po obu stronach. Geosiatka wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), a geowłóknina filtracyjna z polipropylenu (PP). Geokompozyty DC odznaczają się małą ściśliwością, która pozwala na odprowadzenie dużej ilości wody również przy dużym obciążeniu.

 

ZALETY:

DC odznaczają się małą ściśliwością i dlatego stosowane są w przypadkach, gdzie przy dużym obciążeniu musi zostać zapewnione skuteczne odwodnienie.

 

ZASTOSOWANIE:

DC stosowane są jako elementy drenażowe przy budowie składowisk odpadów, murów oporowych, piwnic, tuneli i innych budowli podziemnych.