Oferta

ROCK PEC

TenCate Polyfelt ROCK PEC są to geokompozyty składające się z igłowanej, polipropylenowej geowłókniny z włókien ciągłych wzmocnionej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości. TenCate Rock PEC jest dostępny w szerokim zakresie wytrzymałości na rozciąganie, jednoosiowym i dwuosiowym. Specjalne typy mogą być produkowane na życzenie.

 

ZALETY:

Rock Pec charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i wyśmienitą zdolnością odprowadzania wody w swej płaszczyźnie. Stosowany jest przede wszystkim do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie jego właściwości drenażowe wspomagają wzrost wytrzymałości na ścinanie. Dzięki połączeniu geowłókniny z włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości zagwarantowana zostaje wysoka odporność na uszkodzenia. Funkcja separacyjna Rock Pec umożliwia skuteczne stosowanie geokompozytów pomiędzy gruntem grubo- i drobnoziarnistym.

 

ZASTOSOWANIE:  

Rock Pec stosowany jest do zbrojenia gruntów oraz stabilizacji podłoża.