Oferta

Geosiatki

Geosiatki do gruntu – rodzaj płaskich geosyntetyków,  o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie „zazębienia”. Geosiatki produkowane są najczęściej z polipropylenu,   polietylenu,   poliestru lub poliwinyloalkoholu. 

 

Zalety: Geosiatki charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy małym pełzaniu, jak również szczególnie dobrymi wartościami tarcia w stosunku do gruboziarnistego podłoża i są stosowane przede wszystkim jako zbrojenie gruntów niespoistych.

Zastosowanie: Geosiatki wykorzystywane są do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym i kolejowym, do zabezpieczania skarp składowisk odpadów, jak również do budowy murów oporowych w połączeniu z prefabrykowanymi elementami betonowymi.

 

Geosiatki do warsty bitumicznej – płaski wyrób syntetyczny wykonany z włókien szklanych lub szklano-węglowych wstępnie przesączony asfaltem. Węzły siatek nie są sztywne co umożliwia przesuwanie poszczególnych wiązek zbrojeniowych.

 

Zastosowanie: Siatki stosowane są jako zbrojenie i warstwa odprężająca w układzie warstw bitumicznych.