Oferta

Geolon PE

TenCate GEOLON PE są to geotkaniny do krótko- i długookresowych zastosowań filtracyjnych. Produkowane są z włókien polietylenu o wysokiej gęstości, tworzących stabilną strukturę geotkanin.

 

ZALETY:

  • Geolon PE został specjalnie zaprojektowany do celów filtracyjnych, gdzie wymagana jest długookresowa, wysoka wodoprzepuszczalność.
  • Geolon PE może zostać dostarczony w formie prefabrykowanych  paneli o wymiarach dostosowanych do potrzeb projektu.

 

ZASTOSOWANIE:

Drenaż, ochrona brzegów rzek, brzegów morskich i dna morskiego, jak również jako stabilizacja podłoża falochronów i wałów ochronnych.