Oferta

Maty antyerozyjne

Mata kokosowa

Envirofelt Co są to maty chroniące przed erozją, ulegające biodegradacji, składające się w 100% z naturalnych włóknień kokosowych.

Polymat

Naturalna wegetacja roślin jest najbardziej przyjazną środowisku ochroną przed erozją.

Biowłóknina

Biowłóknina ze względu na swoje zalety jest produktem niezastąpionym szczególnie na terenach zagrożonych erozją, wymywaniem czy obsuwaniem się ziemi (skarpy, rowy, wały przeciwpowodziowe, nasypy).