Oferta

Geosiatki do budowy i remontu dróg

Geosyntetyki GLASSTECH przeznaczone są do warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych autostrad, lotnisk, dróg, ulic, chodników itp. Geosyntetyki GLASSTECH mogą być stosowane na całej powierzchni konstrukcji, na części jej szerokości, jak równie miejscowo.

Geosiatka GLASSTECH służy do zbrojenia konstrukcji. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń drogi, w dylatacjach mostowych itp.

Zaleca się stosowanie geosiatki GLASSTECH do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.