Oferta

Geokompozyty

ROCK PEC

TenCate Polyfelt ROCK PEC są to geokompozyty składające się z igłowanej, polipropylenowej geowłókniny z włókien ciągłych wzmocnionej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości.

PGM–G

PGM-G jest to geokompozyty z mechanicznie wzmacnianej geowłókniny z włókien ciągłych ze 100% polipropylenu charakteryzującej się optymalną zdolnością wchłaniania bitumu wzmocnionej siatką z włókna szklanego odpornego na działanie zasad.