Oferta

Geokompozyty

Geokompozyty to połączenie kilku rodzajów geosyntetyków takich jak geotkaniny, geosiatki, geowłókniny, geomembrany.


 

Geokomozyty do gruntu - stabilizacja i wzmocnienie gruntu.

 

Zalety:  kompozyty charakteryzują się wysoką wytrzymałością i wyśmienitą zdolnością odprowadzania wody w swej płaszczyźnie. Stosowane są przede wszystkim do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie jego właściwości drenażowe wspomagają wzrost wytrzymałości na ścinanie. Funkcja separacyjna umożliwia skuteczne stosowanie geokompozytów pomiędzy gruntem grubo i drobnoziarnistym.

Zastosowanie: Zbrojenie gruntów oraz stabilizacja podłoża.

 


 

Geokompozyty do warsty bitumicznej - naprawa i renowacja warstwy asfaltowej

 

Zalety: znakomicie nadaje się do do efektywnych napraw wszystkich spękanych nawierzchni na stabilnym podłożu. Właściwości uszczelniające i zapewniające dobre połączenie sąsiadujących warstw prowadzą do wyraźnej redukcji spękań.

Zastosowanie: kompozyty stosowane są tam, gdzie występują duże poziome naprężenia, głównie przy poszerzaniu pasa ruchu, naprawie nawierzchni z płyt betonowych, pasach startowych lotnisk, poszerzaniu dróg górskich.

 


 

Geokompozyt do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym

 

Geokompozyt F składa się z dwóch mechanicznie wzmacnianych warstw geowłóknin w włókien ciągłych, ze 100 % polipropylenu.

 

Zalety: Jedna warstwa włókien służy jako filtr, druga jako ochrona przeciwko mechanicznym uszkodzeniom filtra. Optymalne wielkości porów gwarantują doskonałe długookresowe właściwości filtracyjne. F jest szczególnie przydatna tam, gdzie z powodu krytycznych warunków gruntowych od geosyntetykówwamagane są wyjątkowe właściwości filtracyjne lub gdzie przewidywane są wysokie naprężenia mechniczne.

Zastosowanie: F stosowany jest do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu, jak również przy budowie wałów i zbiorników wodnych