Oferta

Baza wiedzy

Geosiatka

Geosiatka jest rodzajem płaskiego geosyntetyk. Na geosiatkę składają się oczka pasm z reguły w układzie prostopadłym. Daje to możliwość współpracy geosiatki z kruszywem, gruntem gruboziarnistym i zazębienia kruszywa w geosiatce.

Geosyntetyki

Geosyntetyki w to produkty polimerowe stosowane głównie w inżynierii budowlanej. Geosyntetyki są wbudowywane w podłożu gruntowym wpływając na jego właściwości, stabilizując podłoże, rozwiązując problemy geotechniczne.

Geokompozyt

Geokompozyt jest połączeniem kilku rodzajów geosyntetyków np.: geotkaniny, geosiatki, geowłókniny, geomembrany, geowykładziny bentonitowej oraz geopianki.

Maty przeciwerozyjne

Mata przeciwerozyjna to rodzaj geosynetyków – geokompozytów. Mata zwykle jest przestrzenna wzmocniona geosiatką.Maty antyerozyjne/siatki przeciwerozyjne stosowane są przede wszystkim do budowy zabezpieczeń nachylonych skarp.

Mata drenażowa

Maty drenażoweto materiały hydrotechniczne umożliwiające zbieranie opadów oraz wód gruntowych i przenoszenie ich w płaszczyźnie ułożenia maty.