Oferta

Geowłókniny poliestrowe ELCEN

Geowłókniny PES – grupa płaskich geosyntetyków wykonanych z włókien poliestrowych łączonych ze sobą w procesie igłowania, przeszywania lub kalandrowania (termicznie). Geowłókniny spełniają następujące funkcje: drenaż, filtracja, separacja, wzmacnianie, ochrona geomembran. Dobór parametrów geowłókniny zależy od przeznaczenia i funkcji jakie ma spełniać.

ZALETY:

 • zapobieganie procesom kolmatacji (zamulania),
 • poprawa nośności gruntów,
 • redukcja kosztów inwestycji,
 • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych,
 • oszczędność czasu i uproszczenie technologii wykonania,
 • brak negatywnego wpływu na środowisko.

 

ZASTOSOWANIE:

 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki,
 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki,
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe,
 • parkingi, podjazdy, boiska sportowe,
 • wysypiska odpadów/ochrona geomembran,
 • budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych,
 • balastowanie rurociągów,
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne.