Oferta

Geotkaniny WIGEOL

Geotkaniny produkowane przez Wigolen, występujące na rynku pod wspólną nazwą WIGEOL ® , to produkty o różnorodnej gamie parametrów, oferujące szeroką gamę doskonałych rozwiązań dla drogownictwa i budownictwa inżynieryjnego.

 

ZALETY:

 • odporne na promieniowanie UV
 • nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym
 • nie są toksyczne - nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych
 • są odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne
 • są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne
 • są elastyczne, szerokie i łatwe w montażu, dostarczane w poręcznych rulonach

 

ZASTOSOWANIE:

 • przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu
 • przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • do wzmacniania podbudowy poboczy dróg
 • przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach
 • przy budowie pasów startowych, lotnisk
 • przy budowie parkingów, placów składowych, chodników
 • przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • w zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • w konstrukcji systemów drenażowych