Oferta

Geokraty

Geokrata (geosiatka komórkowa) – przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po ułożeniu w miejscu wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu.

Geokrata wytwarzana jest z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Podstawowym elementem geokraty są komórki (zwane geokomórkami) łączone w większe sekcje za pomocą zgrzewów ultradźwiękowych. W zależności od potrzeb stosuje się różne wielkości i wysokości komórek.

Geokrata dostarczana jest w formie lekkich złożonych elementów, dzięki czemu redukowany jest koszt transportu i nie ma problemów przy ręcznej manipulacji w czasie wbudowywania. Rozkładanie polega na rozciąganiu jej na uprzednio przygotowanej powierzchni wyłożonej warstwą geowłókniny i przytwierdzeniu do podłoża za pomocą metalowych kotew. Poszczególne sekcje geokraty łączy się ze sobą za pomocą opasek samozaciskowych z tworzywa lub zszywek metalowych.

Geokrata dane techniczne

ZASTOSOWANIE:

  • Ukształtowanie elementów architektury krajobrazu
  • Rowów melioracyjnych i systemów drenażowych
  • Budowa boisk sportowych, pól golfowych, placów zabaw, wybiegów dla zwierząt
  • Budowa wałów przeciwpowodziowych, rzek i zbiorników wodnych
  • Ochrony antyerozyjnej skarp skarp i nasypów
  • Budowa traktów rowerowych, alejek i ścieżek dla pieszych
  • Nawierzchnia parkingów i placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych
  • Do konstrukcji drogi począwszy od traktów leśnych i tymczasowych, poprzez drogi lokalne, aż do obiektów przystosowanych do szybkiego ruchu kołowego