Oferta

Geokompozyty drenażowe

Tencate Polyfelt DC

TenCate Polyfelt DC są to geokompozyty drenażowe składające się z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej po jednej lub po obu stronach.

Tencate Polyfelt Megadrein

TenCate Polyfelt MEGADRAIN są to geokompozyty drenażowe składające się z trójwymiarowej geomaty z pojedynczych włókien polipropylenowych oraz włókniny filtracyjnej (TS) po jednej lub po obu stronach.